سری شلنگ های انعطاف پذیر عایق خلاء

  • سری شلنگ های انعطاف پذیر عایق خلاء

    سری شلنگ های انعطاف پذیر عایق خلاء

    شیلنگ عایق خلاء، یعنی شلنگ خلاء جلیقه شده برای انتقال اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون مایع، هیدروژن مایع، هلیوم مایع، LEG و LNG به عنوان یک جایگزین عالی برای عایق لوله های معمولی استفاده می شود.