سری لوله های عایق خلاء

  • سری لوله های عایق خلاء

    سری لوله های عایق خلاء

    لوله های عایق خلاء (VI Piping)، یعنی لوله های ژاکت دار وکیوم (VJ Piping) برای انتقال اکسیژن مایع، نیتروژن مایع، آرگون مایع، هیدروژن مایع، هلیوم مایع، LEG و LNG به عنوان یک جایگزین عالی برای عایق لوله های معمولی استفاده می شود.